Γλώσσα-Lingua-Language: 
Hellenic Italiano English
 

Βίντεο από τον Αγιασμό των Υδάτων, 10 Ιανουαρίου, 2010:
Divina Liturgia e benedizione dell’ acqua (12 min.)


 

 


 
Progettato e portato al web da thinkworks.com
In memoria di Costas e Cristina Sivyllis, 1934-2007