Γλώσσα-Lingua-Language: 
Hellenic Italiano English
 

 • SAN JACOPO 2016
 • PASQUA 2015
 • EPIFANIA 2014
 • PASQUA 2012
 • PASQUA 2011
 • EPIFANIA 2011
 • PASQUA 2010
 • EPIFANIA 2010
 • PASQUA 2009
 • LIBRO DEL PATRIARCA 2008
 • EPIFANIA 2008
 • VASILOPITTA 2008
 • TRISAGION
 • CERIMONIA IN DUOMO
 • INAUGURAZIONE 2006

VISITA PASTORALE DEL NOSTRO METROPOLITA
SUA EMINENZA GENNADIOS

Divina Liturgia
presieduta da Sua Eminenza il Metropolita d’Italia e Malta Gennadios
Domenica, 23 Ottobre 2016
 
 

 RESURREZIONE   2010

   

      

 

VENERDI' SANTO 2010

   

   

   

   

 
     

     


   

     

          

     

     
        
Progettato e portato al web da thinkworks.com
In memoria di Costas e Cristina Sivyllis, 1934-2007