Γλώσσα-Lingua-Language: 
Hellenic Italiano English
 

PROGRAMMA DEI SS. UFFICI

SETTEMBRE 2017 
Venerdì 1
    Mattutino
Benedizione
09:00
10:00


 
Sabato 2
    Vespro 18:00


 
Domenica 3
XIII MATTEO    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Giovedì 7
NaSCITA della ss madre di dio     Vespro 18:00


 
Venerdì 8
NaSCITA della ss madre di dio     Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Sabato 9
    Vespro 18:00


 
Domenica 10
PRIMA DEL ESALTAZIONE DELLA S. CROCE     Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Mercoledì 13
ESALTAZIONE DELLA SANTA E VIVIFICANTE CROCE    Vespro 18:00


 
Giovedì 14
ESALTAZIONE DELLA SANTA E VIVIFICANTE CROCE    Mattutino
Divina Liturgia
Ufficio
09:00
10:00
11:00


 
Sabato 16
    Vespro 18:00


 
Domenica 17
DOPO L’ ESALTAZIONE S. CROCE     Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Sabato 23
    Vespro 18:00


 
Domenica 24
Ι LUCA    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Domenica 25
III MATTEO    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Giovedì 29
SAN PIETRO E PAOLO    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Venerdì 30
SINASSI DEI 12 APOSTOLI    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


 
Sabato 1
SANTI COSIMO E DAMIANO    Mattutino
Divina Liturgia
Vespro
09:00
10:00
18:00


 
Domenica 2
IV MATTEO    Mattutino
Divina Liturgia
09:00
10:00


  
Progettato e portato al web da thinkworks.com
In memoria di Costas e Cristina Sivyllis, 1934-2007